Het IVN heeft tesamen met de KNNV-uitgeverij een klein boekje laten verschijnen over weidevogels. Behandeld worden 15 soorten weidevogels: hoe zien ze eruit, wat eten ze, hoe gedragen ze zich, waar broeden ze enzovoorts. Het aardige is dat niet alleen geput is uit de ’traditionele weidevogels’ als Kievit, Grutto, Slobeend en Veldleeuwerik, maar ook andere vogels die veel op graslanden te vinden zijn, naar voren zijn gehaald zoals Zwarte kraai en Spreeuw. Leuk voor mensen die voor het eerst met (weide)vogels in aanraking komen, ook door de handige uitklapplaat met vogelafbeeldingen. Jan van Gelderen 1997. Weidevogels in beeld. KNNV uitgeverij, f 9,95 (f 8,95 voor KNNV- en IVN-leden. ISBN 90 5011 106 8.