Op de ledenvergadering van de FFF van 27 februari jongstleden is een brief behandeld van ons lid Sake Roodbergen, waarin afstand werd genomen van het standpunt van het FFF-bestuur aangaande het kievitseierenzoeken in natuurgebieden, zoals geuit in een brief aan Staatsbosbeheer in 1997 en in een eropvolgende briefwisseling met de BFVW. De ledenvergadering heeft het bestuursstandpunt, dat het zoeken van kievitseieren in natuurgebieden ongewenst is, zonder hoofdelijke stemming, maar unaniem overgenomen. Op het punt van kievitseierenzoeken in het algemeen verwierf het bestuur geen algemene bijval. Een kleine minderheid van de aanwezigen vond het bestuursstandpunt aanvechtbaar en niet verstandig. Overigens wilden de betreffende leden daar geen consequenties aan verbinden. Gertie Papenburg, demissionair voorzitter