Een strandwandeling op een van onze Waddeneilanden kan een waarneming of vondst van een Jan van gent (Morus bassanus) opleveren. Deze spectaculaire grote bewoner van de Noordzee is langs onze kusten niet zeldzaam, zoals onder andere bleek bij tellingen vanaf de duinen van Ameland. In dit artikel bespreken we het voorkomen bij Ameland aan de hand van systematische tellingen uit de periode 1973-1993. Ook worden de Amelandse telresultaten vergeleken met de situatie langs de rest van de Nederlandse kust en met de verspreiding op open zee.