Vanaf 1996 bestaat in Fryslân het Weidevogelmeetnet Friesland. Vorig jaar verscheen het eerste verslag van het weidevogelmeetnet (1996) in Twine (8e jaargang nr 3). Dit artikel behandelt het meetnetverslag over 1997 met de resultaten en plannen voor de toekomst. Voor de eerste maal zijn indexen berekend.