Zo ongeveer iedere 12 jaar verschijnt er een prachtig boekwerk over het natuurreservaat Tipperne in West Jutland (Denemarken). Als eerste verscheen er het boek van Jens Gregersen en Niels Hannow in 1975 met de prachtige tekeningen van het vogelleven en de natuur van Tipperne. In 1987 verscheen een themanummer van DOFT van de hand van Hans Meltofte, waarin de aantalsveranderingen sinds 1928 (!) van de niet-broedende wadvogelbevolking in Tipperne worden geschetst. En onlangs is opnieuw een themanummer van DOFT verschenen, waarin Ole Thorup de ontwikkelingen bij broedvogelbevolking van Tipperne behandelt Dit nummer heeft mogelijk als enige nadeel dat het in het Deens geschreven is: velen onder ons zijn de Deense taal niet machtig. Toch is het geen echte belemmering want er is een uitgebreide Engelse samenvatting, alle grafieken en tabellen hebben ook Engelse bijschriften en de talloze grafieken spreken vaak hun eigen taal. Het natuurgebied Tipperne is gesticht in 1928, is 700 ha groot en bestaat vooral uit brakke weilanden, rietmoerassen en duingebieden. De omvang van het gebied en de zeeinvloed maken Tipperne enigszins vergelijkbaar met het Noarderleech bij ons, hoewel het Noarderleech veel sterker onder invloed van de zee staat en zal blijven. Daar staat tegenover, dat de ontwikkeling van zilte graslanden bij het Noarderleech tot de kansrijke mogelijkheden behoort en het natuurbeheer van Tipperne laat dan zien waar de beheersinspanningen toe kunnen leiden.