1) De vacante plaatsen in het bestuur zijn nog niet Ingevuld. We blijven een beroep doen op de leden: tip ons, of nog liever meld je aan als bestuurslid 2) De FFF zal inspreken met betrekking tot het voorontwerpplan voor de herindeling Achtkarspelen-zuid. Het betreft twee punten. Het eerste is de zorg voor het aspect rust in reservaatsgebied. In het kader van de herinrichting zal alsnog een fietspad aangelegd worden door de polder Rohel, waarvan de FFF in 1990 de aanleg heeft weten te verhinderen. Destijds was één van de argumenten van de FFF dat er nog onduidelijkheid bestond over de inrichting van het gebied door Staatsbosbeheer. Nu dringen we aan op zorgvuldig overleg met de beheerder, het tweede punt is de zorg voor het oorspronkelijk profiel van de Lauwers. Op de grens van Groningen en Friesland ligt over grote lengte een prachtige, vrijwel ongeschonden inversierug van de Lauwers. In de herinrichting wil men hierover/-langs een natte EHS-verbinding en een fietspad aanleggen. Wij vragen behoud van het oorspronkelijke profiel en uiterst zorgvuldige inpassing. Ook de rust in dit nog volkomen stille gebied is een punt van zorg.