Het ’Bijzondere Soorten Project Niet-Broedvogels’ (BSP/nb) van SOVON is inmiddels in zijn 10e jaar beland. Veel vogelliefhebbers sturen trouw hun waarnemingen in van schaarse en zeldzame soorten. In enkele voorgaande Twirres bespraken we de voortgang van het project en passeerde een drietal vogelsoorten de revue (Scholten e.a. 1995, Versluys e.a. 1996, Versluys & Schut 1997). Dit keer schetsen we het voorkomen van drie soorten met onderling heel verschillende jaarpatronen en verspreidingen in onze provincie.