De reeks ’Het Friese veld’ wordt weer opgepakt met een interview met Nico Minnema, districtshoofd in Midden-Fryslân voor Vereniging It Fryske Gea. Het gesprek vindt plaats tijdens een wandeling door ’Reid om’e Krite’, een deelgebied van de Alde Feanen. Wie Nico Minnema zegt, zegt Alde Feanen en vice versa. Minnema prijst zich gelukkig dat hij voor een wandeling kan kiezen uit een keur aan mooie natte gebieden binnen zijn district. Zijn keuze is gevallen op Reid om ’e Krite, omdat dat gebied binnen de Alde Feanen het gebied is waar hij nog broedvogels inventariseert. “Inventarisatiewerk behoort niet meer tot mijn taken, maar ik wil voor de gegevens niet geheel afhankelijk zijn van het werk van anderen. Ik wil weten hoe de gegevens tot stand komen, om zodoende inventarisatiegegevens en eventuele kritiek op het beheer beter op waarde te kunnen inschatten. Dat inventarisatiewerk doe ik als een vrijwilliger binnen It Gea en dat zou ik voor geen goud willen missen, dat zijn mooie momenten”.

Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

Romke Kleefstra. (1998). Het Friese Veld – een bevlogen natuurontwikkelaar gesprek met Nico Minnema, districtshoofd in Midden-Fryslân voor Vereniging It Fryske Gea. Twirre, 9(3), 16–18.