Boeren kunnen baat hebben bij meer moeras in Friesland. Als die moerasgebieden worden ingericht als zuiveringsfilters kunnen ze fosfaat en nitraat uit het water van de Friese boezem verwijderen. Het oppervlakte water wordt dan schoner, waardoor er minder strenge mestnormen aan de landbouw opgelegd hoeven te worden. Deze opmerkelijke gedachte leeft in ambtelijke kringen van waterschappen en provincies. In het najaar komen er discussieronden voor deskundigen en inspraak voor de burgers. Daarnaast stelt de FLTO dat natuurbeheer voor boeren van strategisch belang is. Als boeren niet voor de natuur willen zorgen, zal de overheid nog meer landbouwgrond naar landschapsorganisaties schuiven. Natuurbeheer door boeren heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Het inkomen uit natuurbeheer is voor boeren een belangrijke voorwaarde om mee te doen, aldus de FLTO.