In Twirre 2 van 1997 werd melding gemaakt van een brief die de Wadvogelwerkgroep op 25 april 1997 aan gedeputeerde Heldoorn had gestuurd als protest tegen de door hem verleende vergunning om Rotganzen op Terschelling af te schieten. Ondanks diverse aanmaningen van de zijde van de FFF was nog nooit een reactie op onze brief ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Pas op 15 juli 1998 (dus 15 maanden na verzenden!) werd een reactie ontvangen. In deze reactie (die echter lang geen volledig antwoord gaf op onze vragen) stelt de provincie dat ze alle belangen goed had afgewogen, maar dat er voor het schadeprobleem geen andere bevredigende oplossing was. Zodoende was ze tot het verlenen van afschot overgegaan. Dat dit ’niet geheel conform de waarheid was’, wordt gemakshalve verzwegen. Gelukkig is ondertussen een ganzenopvangproject van start gegaan, zodat de problemen op Terschelling hopelijk definitief voorbij zijn.