In een deel van Fryslân is al gewerkt aan de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het wordt tijd dat vogelaars in Fryslân hun tellingen mede daarop richten. Ten noordoosten van Leeuwarden is daarmee een begin gemaakt. De Wielenwerkgroep organiseert in samenwerking met enkele vogelwachten sinds vorig jaar watervogeltelhngen in de EHS tussen Leeuwarden en De Valom. In dit artikel de achtergronden bij deze tellingen en een verslag van het eerste teljaar.