Tijdens de integrale wadvogeltelling van 15 november 1997 werden ’s ochtends tussen 8.15 u. en 9.00 u. in totaal ca 1500 Goudplevieren geteld in de zomerpolders ten noorden van Ferwerd. De vogels vlogen alle, in groepjes van tientallen tot tweehonderd, laag over de zomerpolder in westelijke richting naar het Noorderleeg. De volgende dag zag ik tegen de oostelijke grens van het Noorderleeg ca. 3000 Goudplevieren voedsel zoeken. De weken ema heb ik dit verschijnsel met wat meer aandacht gevolgd. Daaruit bleek dat de trekkende Goudplevieren naar het Noorderleeg vooral ’s ochtends te zien waren.