Het kan bijna niet anders of iedereen die iets met vogels en vogelen te maken heeft, weet inmiddels dat het afgelopen voorjaar een nieuw Atlasproject voor broedvogels van start is gegaan. De oude, beter gezegd verouderde broedvogel-atlas, bekend onder de naam Teixeira (1973-1979), sluit niet meer aan op het huidige beeld van de verspreiding van de Nederlandse broedvogels. Doel van het nu lopend Atlasproject is dan ook de verwezenlijking van een nieuwe en representatieve Nederlandse broedvogel-atlas, die in 2002 verschijnen zal. Landelijk gezien loopt het nieuwe Atlasproject ’als een trein’: circa een derde van alle atlasblokken is in 1998 geteld. Fryslân kan echter nog wel een extra spoorlijntje gebruiken, zodat de trein van het nieuwe Atlasproject zijn reis voorzetten en tot een goed einde brengen kan. Niet dat er in Fryslân niets gedaan wordt. De kwaliteit van het aangeleverde telwerk is zelfs opvallend goed. Maar, het legertje tellers dat in Fryslân de atlasblokken te lijf gaat, is aan de magere kant en heeft extra mensen nodig. De stand van zaken hier is namelijk als volgt: van de totaal 184 Atlasblokken die Fryslân omvat, werden in het voorjaar 73 bezet. Na de zomer bleek helaas dat een deel van de geclaimde blokken niet geteld was. In een aantal gevallen ging het om blokken, die óók bij andere personen in de belangstelling stonden, maar aan wie de atlascoördinator dus nee verkopen moest. Hieruit blijkt hoe belangrijk het contact is tussen teller en coördinator, zodat dergelijk onnodige gevallen voortaan voorkomen kunnen worden. Een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid, zullen we maar zeggen. Alles bij elkaar blijkt na de laatste controle, dat er om en nabij 35 blokken naar behoren geteld zijn. Dat komt dus neer op zo’n kleine 20%. Mogelijk stijgt dit percentage nog iets, maar het moge duidelijk zijn, dat er in Fryslân nog flink wat veld- en telwerk verzet moet worden.