Zoals in een vorige Twirre is gemeld, bestond de Wielenwerkgroep begin september twintig jaar. Het jubileum is op een actieve wijze gevierd. Van de vier geplande activiteiten kon alleen de lezing op vrijdag 4 september niet doorgaan, omdat de door ons geselecteerdesprekers niet op die datum beschikbaar waren. De overige activiteiten waren een succes. In de Ryptsjerksterpolder was een speurtocht voor de jeugd georganiseerd. Ondanks het slechte weer kwamen hier 15 deelnemers op af, die enkele plezierige uurtjes hadden!