De beslissingen van de gemeente Boamsterhim om de moerasaanleg op de Burd bij Grou te beperken tot 60 ha. worden mogelijk teruggedraaid. De provinciale commissie gemeentelijke plannen adviseert Gedeputeerde Staten het gemeentelijke beleid af te keuren. Ook de verdeling tussen zomer- en winterpolder die de gemeente op de kaarten voor het Bestemmingsplan Buitengebied verwerkte, kan de goedkeuring van de ambtenaren niet wegdragen. Volgens de commissie mag Boamsterhim in het bestemmingsplan niet aangeven waar precies moeras moet komen en welke natuurdoeltypen voorgeschreven zijn. Boamsterhim moet haar Bestemmingsplan Buitengebied voor een groot deel overmaken.