In de vacatures van voorzitter en secretaris/penningmeester is nog niet voorzien. Gelukkig zit er momenteel wel wat schot in de opvolging, al zijn de ontwikkelingen nog pril. Waarschijnlijk komt het bestuur op de jaarvergadering van 1999 toch met kandidaten... Een en ander zal duidelijk worden uit de uitnodiging en de begeleidende stukken. De jaarvergadering wordt vrijdag 19 februari gehouden in café Wouters te Leeuwarden. Jan van der meer heeft zich om privéredenen teruggetrokken als secretaris. Zijn taak wordt overgenomen door Jaap Veenstra. Het secretariaat heeft nu dus ook een nieuw adres: Utein 24, 9216 XB Oudega (Sm.).