In Fryslan wordt gewerkt aan het opzetten van een meetnet natuurmonitoring. Dat gebeurt via een Plan van Aanpak‘, in dit artikel in kort bestek uiteengezet.