”Fryslan .. Wetterlan”. De belangrijkste wateren die daarbij horen, zijn de poldersloten en de meren en vaarten van de Friese boezem. Dit verhaal concentreert zich op het water van de Friese boezem: het beheer en ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de ecologische betekenis daarvan, met ‘Wetterskip Fryslân’ als beheerder.