De Wadvogelwerkgroep FFF voert al vanaf 1973 watervogeltellingen uit in het Friese waddengebied. De tellingen zijn steeds meer in internationaal verband geplaatst. Een blik in de keuken van deze Friese vrijwillige monitoringgroep van het eerste uur.

Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

Meinte Engelmoer, Jaap Feddema, Marten Geertsma, Romke Kats, Robert Kuipers, & Johan Taal. (1999). Het monitoren van de vogelpopulaties langs de Friese waddenkust. Twirre, 10(1), 14–16.