De provincie Zuid-Holland geeft elke twee jaar een brochure uit, genaamd ’De Staat van de Natuur’. In dit boekje presenteert zij de voortgang en de resultaten van haar natuurbeleid. In dit artikel wordt ingegaan op de ideeën en methoden voor natuurmonitoring in Zuid-Holland en wordt slechts kort stilgestaan bij de conclusies uit de Staat van de Natuur. De brochure ‘De Staat van de natuur’ die elke twee jaar aan Gedeputeerde Staten en de statenleden wordt aangeboden, gaat vergezeld van een notitie met daarin voorstellen voor nieuw of aan te scherpen beleid. De brochure wordt breed verspreid onder de bevolking van Zuid-Holland.