Begin december werd Fryslan min of meer opgeschrikt door berichten in de pers dat Leeuwarden wilde bouwen in de Bullepolder. Dat was daarom zo onverwacht, omdat Leeuwarden tot dan toe gezegd had dat de stad in zuidelijke richting zou uitbreiden. Zeker na het in de ijskast zetten door de Provincie van de plannen voor een doorgaande weg van Leeuwarden naar Aldtsjerk, waarbij argumenten van landschap en natuur van groot gewicht zijn geweest, was dit een verrassing van de eerste orde. De Wielenwerkgroep is uitermate verontrust over deze aantasting van de natuur rond de Groote Wielen. Laten we de belangrijkste natuurwaarden eens op een rijtje zetten.