Na de verslagen van 1992/1993, 1994 en 1996 verschijnt voor de vierde maal in Twirre een overzicht van zeldzame broedvogels en kolonievogels in Fryslân. Het resultaat van een succesvol project van SOVON-Friesland in samenwerking met vele vogelaars.