De vondst van een geringde Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) in mei 1998 in Veenwouden, leek een aardige aanleiding deze soort eens nader te bekijken. Wat weten we eigenlijk van deze lastig te determineren soort? Ringonderzoek en het doen van waarnemingen kunnen ons daarbij helpen.