Veel vrijwilligers en natuurbeherende organisaties gebruikten in het verleden de ’NWC-puntenwaardering’ om de kwaliteit van weidevogelterreinen vast te leggen in één getal. Deze puntenwaardering is de laatste jaren in onbruik geraakt. Ze is sterk verouderd (ze stamt al uit de jaren zeventig) en is beperkt tot steltlopers plus de Kwartelkoning. Het wordt tijd voor een nieuwe. Die is er nu: vers uit de keuken van het Weidevogelmeetnet Friesland.