Zoals ieder voorjaar barstte ook in maart dit jaar de discussie omtrent het ’aaisykjen’ los. Faunabescherming en de natuurvereniging van Gorredijk gaven als tegenstanders de voorzet en de BFVW speelde de bal hard naar de oppositie. Bondsvoorzitter Anne Osinga verweet zijn tegenstanders een gebrek aan kennis en tolerantie. Het onderzoek van Willem Bil en Jack Schuurs naar de overlevingskansen van jonge Kieviten, waaruit is gebleken dat eierzoeken schadelijk is voor de kievitenstand, werd door de BFVW van tafel geveegd. Bil en Schuurs noemen de polarisatie van BFVW-zijde energieverspilling en dringen aan op een inhoudelijke discussie. Ondertussen blijkt een groeiende groep liefhebbers te voelen voor een flexibele sluitingsdatum en/of voor een eierraaptermijn van twee weken na het eerste ei. Desondanks hield de BFVW vast aan de sluitingsdatum van 9 april, ondanks het zeer vroege voorjaar. Als argument gold dat de Kieviten nog niet massaal aan de leg zouden zijn. Het leger geregistreerde eierzoekers in Fryslân neemt in ieder geval af. De BFVW verkocht 3600 aaisykerskaarten, 300 minder dan het jaar ervoor. De Leeuwarder Courant plaatste een stelling tegen het ’aaisykjen’ op internet. K. Hoekstra uit Earnewâld pleitte in één van de vele reacties dat Nijpels het ei wel mag aannemen, alleen als hij bereid is het ei persoonlijk uit te broeden, anders is het beter op zijn plaats bij de Kievit.