Sinds 1996 functioneert in Fryslân het ’Weidevogelmeetnet Friesland’. Nu al met meer dan 100 proetvlakken, grotendeels door vrijwilligers geïnventariseerd volgens de BMP-methode. Hoe reilt en zeilt het meetnet en hoe gaat het met de weidevogelpopulaties? In twee eerdere verslagen (Nijland 1997,1998) is al genoeg verteld over de opzet en de achtergronden van het meetnet. Dat slaan we nu maar over.