De ontdekking van pleisterende IJslandse grutto’s (Limosa limosa islandica) in het Hegewiersterfjild bij Harlingen in april 1997 was aanleiding om in het voorjaar van 1998 speciaal op deze ondersoort van de Grutto te letten. Behalve op Ijsland broedt de ondersoort islandica in Noord-Noorwegen en heel beperkt op de Shetland-eilanden. Overwinterd wordt in kustgebieden van Groot-Brittannië en van Zuidwest-Nederland zuidwaarts tot in Noordwest-Afrika. De IJslandse grutto onderscheidt zich van ‘onze’ Grutto ondermeer door zijn geringere grootte, gedrongen postuur en, vooral bij mannetjes in zomerkleed, een roodbruine kleur. Op de veldkenmerken wordt hier niet verder ingegaan, omdat de bijdragen van Van Beusekom (1993), Roselaar & Gerritsen (1991) en vooral Van Scheepen & Oreel (1995) daarover veel details geven.