Staatsbosbeheer bestaat 100 jaar en laat dat in Fryslân onder meer weten met het boek ‘Natuur in Fryslân’. Dit door Douwe v.d. Ploeg geschreven handboek beschrijft 123 Friese gebieden van Staatsbosbeheer, waarbij de Waddeneilanden buiten beschouwing zijn gebleven en Appelscha niet behandeld is, omdat dit aan Staatsbosbeheer Drenthe toebehoort. De lay-out doet sterk denken aan het Fryske Gea-handboek ‘Door It Fryske Gea’, ook geschreven door Van der Ploeg De landschapsfoto’s, vaak gepaard gaande met prachtige wolkenluchten, zijn veelal van de hand van de boswachters Jacob Bijlsma en Sjoerd Bakker.