De land- en tuinbouworganisatie LTO-nederland heeft ernstig bezwaar tegen een verbod op de ganzenjacht per 1 september. Vogelbescherming Nederland heeft vooruitlopend op de nieuwe floraen faunawet op een vervroegd verbod aangedrongen bij staatssecretaris Geke Faber van landbouw, natuurbeheer en visserij. de wet biedt kolganzen, grauwe ganzen en rietganzen meer bescherming. “De wet had vorig jaar al in werking moeten treden”’ aldus een woordvoerder van vogelbescherming. “Ganzen en smienten zijn de diersoorten die de grootste schade toebrengen aan de land- en tuinbouw”, schrijft de LTO.