It Fryske Gea en de Wielenwerkgroep halen opgelucht adem. In dergelijke bewoordingen stond in de Leeuwarder Courant de reactie van beide organisaties te lezen Dat gaf de stemming goed weer. Door het bouwplan voor het zuidelijk deel van de Bullepolder tegen de Bonke en de Groningerstraatweg blijft de openheid van een groot deel van de Bullepolder en aansluitende polders zoveel mogelijk gehandhaafd, en wordt isolatie van het natuurgebied de Groote Wielen grotendeels voorkomen. Het blijkt dat de 4200 handtekeningen van de Wielenwerkgroep en de uitkomst van het ecologische onderzoek van buro Altenburg & Wymenga toch effect hebben gehad. De Wielenwerkgroep vindt deze ontwikkeling in elk geval een basis om met de gemeente Leeuwarden in overleg te gaan. Het gesprek gaat nu voornamelijk over compensatie van verloren gegane natuur- en landschapswaarden en een duurzame planologische bescherming. Dit wordt geen gemakkelijke klus. Ons uiteindelijk standpunt hangt af van de uitkomst van dit overleg en de uitwerking die de gemeente aan het plan geeft.