Vanaf 1990 wordt De Lange Ripen bij Tijnje jaarlijks geïnventariseerd op broedvogels. Het weidevogelgebied is sinds 1994 tevens een vast proefvlak in het Weidevogel Meetnet Friesland (WMF). De inventarisaties werden als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer uitgevoerd door de schrijver van dit artikel.