Over heideterreinen en de bijzondere waarde ervan voor reptielen en amfibieën is in Twirre nog nagenoeg niets gepubliceerd. Daar komt nu verandering in. Dit artikel laat zien hoe geschakeerd deze diergroepen nog aanwezig zijn in de Dellebuursterheide.