Eén van de belangrijke ganzenpleisterplaatsen van Fryslan sinds de jaren zestig is ongetwijfeld de Ryptsjerksterpolder, ten noordoosten van Leeuwarden. Bovendien één van de meest gedocumenteerde. Reeds vele jaren worden er ganzen geteld. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de aantallen overwinterdende Kolganzen en Brandganzen bij de Groote Wielen. Zeer actueel, gelet op de gemeentelijke bouwplannen in de nabijgelegen Bullepolder en de aanwijzing van de Groote Wielen als Vogelrichtlijngebied.