In het voorjaar van 1999 kwam in de Ezumakeeg, in het Lauwersmeergebied, een paartje Steltkluten tot broeden. Daarnaast werd nog een tweede territoriaal paartje vastgesteld, dat waarschijnlijk niet heeft gebroed. Een opmerkelijke, zeldzame broedvogel, waarbij de Ezumakeeg voorlopig de noordelijkste broedplaats van de soort in Europa is.