Het aantal dassen dat wordt doodgereden, neemt toe. Vorig jaar sneuvelden in ons land meer dan zeshonderd van deze nachtdieren in het verkeer. In Fryslân werden achttien slachtoffers gemeld. De vereniging Das en Boom in Beek-Ubbergen luidt de noodklok, vooral omdat het aantal verkeersslachtoffers ook dit jaar weer lijkt toe te nemen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in Fryslân tien gevallen bekend, waarvan zes in Gaasterland.