In januari 1989 verscheen de laatste ’Twirre oude stijl’. Het blad leidde destijds een zieltogend bestaan en vanuit de besturen van de FFF en van de Wielenwerkgroep werd een onafhankelijke stichting opgericht: de Stichting Twirre, waaraan beide organisaties deelnemen in het bestuur. Freek Nijland trad af als FFF-voorzitter en werd hoofdredacteur. Dick Goslinga werd redacteur voor onder meer foto’s en lay-out. Tien jaar lang hebben Freek en Dick in de redactie van Twirre gezeten. Ze hebben in deze periode enorm veel werk verzet. Dankzij hun activiteiten is de Twirre nu een levenskrachtig en inhoudelijk gewaardeerd kwartaaltijdschrift over natuur in Friesland. Freek en Dick hebben dit najaar te kennen gegeven hun redactiewerkzaamheden voor de Twirre te beëindigen. Het bestuur van de FFF wil hun hierbij van harte bedanken voor alle werkzaamheden die ze de afgelopen tien jaar voor de Twirre hebben verricht. Tevens wil het bestuur de nieuwe redactie (in opbouw) veel succes wensen.