“Bij velen, actief in de Friese natuurbescherming, bestaat behoefte aan een aansprekend en kwalitatief goed natuurtijdschrift. (...) De ‘Twirre’ wil in deze behoefte voorzien. Ze wil platform zijn voor allen die zich bezighouden met de bescherming van biotopen in Friesland en richt zich met name op veldbiologie, natuurbeheer, natuurbeleid en natuurvoorlichting.” Dit kon gelezen worden in de eerste ‘Twirre’ van 1990. Nu, in het magische jaar 2000, bestaat ‘Twirre’ tien jaar in z’n huidige vorm en is er een nieuwe redactie aangeschoven; Freek Nijland en Dick Goslinga, beide redacteurs van het eerste uur, hebben de Twirre-bijl namelijk overgedragen aan Appie Bles, Miranda Klaij, Romke Kleefstra, Sietske Rintjema en Karin Uilhoorn.