In ‘Twirre’ van september 1998 is voor het laatst iets geschreven over het Bijzondere Soortenproject Niet-Broedvogels (BSP/nb) van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Vier keer eerder werd het voorkomen van enkele vogelsoorten in Fryslân aan de hand van de ingestuurde gegevens belicht [SCHOLTEN E.A. 1995, VERSLUYS E.A. 1996, VERSLUYS & SCHUT 1997, 1998].