In 1999 werden door de schrijvers van dit artikel op de Friese vastelandskwelders (Noard-Fryslân Bûtendyks) enkele behoorlijk grote, deels nieuwe groeiplaatsen ontdekt van de landelijk gezien ernstig bedreigde plant: Zeegerst. Nader onderzoek leerde dat de groeiplaatsen duidelijk verschilden van die in het Deltagebied. Dit artikel geeft een wetenschappelijke beschrijving van deze groeiplaatsen van Zeegerst in Fryslân. Hoewel de tekst voor ‘Twirre-begrippen’ behoorlijk gedegen is, vinden wij de informatie die het artikel bevat dermate nieuw en interessant dat wij u die niet willen onthouden.