In het dorp Gytsjerk in de gemeente Tytsjerksteradiel in Fryslân ligt ons erf. Vanaf 1981 tot heden worden hier dagvlinders geteld. Dergelijke langlopende tellingen van hetzelfde gebied zijn van groot belang als referentie voor de landelijke dagvlindermonitoring. In een serie artikelen rond dit erf worden vooral de gewone vlindersoorten in het zonnetje gezet. In dit eerste artikel wordt het erf voorgesteld en komen alvast wat globale resultaten aan de orde over de periode 1981-1996. Het artikel heeft eerder (in vrijwel gelijkluidende versie) in het tijdschrift Vlinders gestaan [JAARGANG 14, 1999 NR. 1].