Tien jaar lang was Freek Nijland hoofdredacteur van Twirre. Zijn vertrek uit de redactie kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan en dus maakte Twirre een wandeling met Freek door de Ryptsjerksterpolder in ‘zijn’ Groote Wielen. Voorzitter van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), secretaris van de Wielenwerkgroep, hoofdredacteur van Twirre, motor achter diverse symposia, acties en werkgroepen, oprichter en coördinator van het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF), vogelaar en vlinderaar: hij is of was het allemaal. Het wereldje van de Friese veldbiologie zou er anders uit hebben gezien wanneer Freek Nijland in 1977 niet naar Fryslân was gekomen, om zich in 1979 definitief met Janneke en twee dochters te vestigen in Gytsjerk en daar verliefd te worden op de Groote Wielen. Een man met duizend en één drijfveren: “Het vogelen begon toen ik in Utrecht afstudeerde als chemisch doctorandus en een jaar werkeloos was, begin jaren zeventig. Ik sloot me aan bij de Vogelwacht Utrecht. Als jongen was ik eigenlijk al vele jaren eerder geïnfecteerd door een lezing van Jan P. Strijbos op een vergadering van Natuurmonumenten, waar ik met mijn vader naar toe was gegaan. Maar het kwam er toen steeds niet van.”