De jacht op verwilderde katten op Ameland is open. De jagersvereniging probeert tijdens de reguliere jacht op konijnen ook weggelopen vakantiekatten dood te schieten. Jaarlijks worden er zo’n 100 tot 150 verwilderde katten afgemaakt. Bodembroeders, waaronder zeldzame broedvogels als blauwe kiekendief en velduil, worden de dupe van predatie door de katten.