Zoals bekend werd op 18 februari, ‘s avonds in café Wouters te Leeuwarden, de jaarvergadering van de FFF gehouden. Er stonden een aantal discussiepunten op de agenda, waar goed over is gesproken. Naar aanleiding van deze punten kwamen bovendien een aantal prima ideeën op tafel. Een korte indruk: Te beginnen met de mededelingen; na de presentatie van twee nieuwe FFF-rapporten, één van Jan Hendriksma over het Sneekermeer, en één van Romke Kleefstra over het broedsucces van kokmeeuwen in Midden-Fryslân, presenteerde Henk Hut op een flitsende manier een fris idee: Een werkgroepje van drie personen, waarvan hij er één is, wil proberen op 21 juni dit jaar 24 uur biodiversiteit onder de aandacht te brengen, bij politiek én gewone man. Het doel is om op deze dag minimaal 2.000 soorten te scoren! Elders in deze Twirre wordt het idee verder toegelicht. Nieuwsgierige mensen die mee willen doen worden verzocht zich te melden.