Het restaurant Grote Wielen, langs de Wielhals, ten noorden van de rijksweg E-10 en ten zuiden van het natuurgebied de Binnemiede, wil uitbreiden. De bedoeling is dat er een rond gebouw bijkomt, verbonden met het restaurant, dat als zalencentrum dienst zal gaan doen. De uitbreiding is in stijl met het restaurant en wordt ongeveer even hoog. Tussen de eigenaar Jansma van het restaurant, de gemeente Leeuwarden en de Wielenwerkgroep is contact hierover geweest. De Wielenwerkgroep overweegt geen bezwaar aan te tekenen, mits het hierbij blijft. Geen extra botenverhuur, en vermijden van lichtverstrooiing ‘s nachts de Binnemiede in. Dit laatste in verband met aanwezige nachtdieren. De Wielenwerkgroep acht het belangrijk dat het voornemen om de koepel (eerste verdieping) te bestemmen voor natuurvoorlichting inderdaad wordt uitgevoerd. Dit kan in samenwerking met It Fryske Gea en de Wielenwerkgroep. Verdere informatie volgt.