In dit artikel worden de resultaten van de libelleninventarisatie van het Ottema-Wiersmareservaat behandeld. In totaal zijn 19 soorten waterjuffers en libellen vastgesteld, waarvan drie indicatorsoorten voor laagveenmoerassen (Variabele Waterjuffer, Glassnijder en Gevlekte Witsnuillibel) en één zeldzame soort (Venwitsnuitlibel). Van enkele van deze soorten is het Ottema-Wiersmareservaat waarschijnlijk de noordelijkste vindplaats van Fryslân.