Het aantal Aalscholvers dat de Wadden als broedgebied verkiest, loopt snel op. Er zitten nu, verdeeld over vier kolonies, zo’n duizend broedparen. Een aantal dat volgens Peter de Boer, die op het onderwerp afstudeerde aan het Van Hall Instituut, de komende jaren kan oplopen tot drieduizend. Peter de Boer, gastspreker op de gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van SOVON en FFF, verklaart de opmars van de Aalscholver in de Waddenzee vooral door een groot aanbod van het voedsel. Het aanbod van zandspiering en platvis is zo groot, dat de behoefte aan haring mee zal vallen. Ondanks de 760 broedparen op Vlieland vissen de Aalscholvers nog wel solitair, maar met nog grotere aantallen zou dit om kunnen slaan naar sociaal visgedrag van de Aalscholver.