Dit nieuwe boek over de orchideeën van Nederland is maar liefst meer dan 500 pagina’s dik en vol met prachtige kleurenfoto’s van vrijwel alle soorten orchideeën en hun groeiplaatsen in Nederland. Opvallend is nog dat een behoorlijk aantal foto’s zijn gemaakt in het Lauwersmeergebied. Dat moet zeker nieuwsgierigheid opwekken bij vele Friezen. In het boek wordt uitgebreid aandacht aan de ecologie en de verspreiding van de Nederlandse orchideeën besteed. Het vorige boek uit 1987, ‘De verspreiding van de inheemse orchideeën in Nederland’, presenteerde hoofdzakelijk gegevens over de verspreiding en hierin waren verspreidingskaartjes op uurhokbasis (5x5 km= 25 km2) opgenomen.