Dit artikel doet verslag van de werkzaamheden en de resultaten van de ringgroep in 1998, het negentiende jaar van zijn bestaan. Na een bespreking van het veldwerk en de binnengekomen terugmeldingen wordt speciale aandacht geschonken aan de terugmeldingen van de Tureluur. Het betreft een voorlopige uitwerking zonder literatuurverwijzingen. Verslagen tot en met 1996 zijn gepubliceerd in Twirre. Vanaf 1997 worden de verslagen In rapportvorm uitgegeven. Het hier gepresenteerde verslag over 1998 is een bewerking van het rapport.