In het afgelopen voorjaar werd in zowel het Easterskar bij St. Johannesga als in De Deelen bij Aldeboarn een boomnest van de Grauwe Gans gevonden; een opmerkelijk en zeldzaam verschijnsel. In deze korte bijdrage worden beide broedpogingen besproken.