Op 9 oktober vorig jaar vond in Akkrum het ‘Mossen Symposium Frystân’ plaats op initiatief van de Fryske Feriening foar Fjildbiology. In een zestal lezingen ging aandacht uit naar mossenonderzoek in (Noord) Nederland. Onderstaande bijdrage is een samenvatting van de lezing over mossenonderzoek in Fryslân en geeft een korte weergave van het lopende onderzoek.